Manuelt justerbart solarstativ

  • Flatt enkeltakset solsporingssystem

    Flatt enkeltakset solsporingssystem

    ZRP flatt enkeltakset solsporingssystem har en akse som sporer asimutvinkelen til solen.Hvert sett monterer 10 – 60 stykker solcellepaneler, gitt en produksjonsgevinst på 15 % til 30 % i forhold til systemer med fast tilt på samme størrelse array.ZRP flatt enkeltakset solsporingssystem har god kraftproduksjon i regioner med lav breddegrad, effekten vil ikke være så god på høye breddegrader, men det kan redde land i områder med høy breddegrad.Flatt enkeltakset solsporingssystem er det billigste sporingssystemet, mye brukt i store prosjekter.

  • Justerbar fast brakett

    Justerbar fast brakett

    ZRA justerbar fast struktur har en manuell aktuator for å spore høydevinkelen til solen, trinnløst justerbar.Med sesongmessig manuell justering kan strukturen øke kraftproduksjonskapasiteten med 5%-8%, redusere LCOE og gi mer inntekter for investorer.